• Henkilöstö

    Henkilöstö

Pienryhmäkodin henkilökunta muodostuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattilaisista ja moniosaajista.

Toimintaamme ohjailevat useat eri lait ja säädökset, niistä keskeisimpänä lastensuojelulaki. Suorannan Pienryhmäkodille on laadittu Valviran ohjeistuksen  mukainen omavalvontasuunnitelma.


Oiva-raportti