• Palvelut

    Palvelut

Sijaishuolto

Suorannan pienryhmäkoti tarjoaa turvallista ja toimivaa sijaishuoltoa, kodinomaista ja lämminhenkistä asumista, harrastuksia ja elämyksiä sekä tuettua arkea koulunkäynnin rinnalla. 
 

Perhetyö

Tarjoamme perhetyötä lastensuojelun asiakasperheille sekä perheille, joissa esiintyy lastensuojelullisia riskitekijöitä tai jotka tarvitsevat tilapäistä ulkopuolista apua erilaisissa elämänvaiheissa ja kriisitilanteissa. Työskentely on suunnitelmallista, tavoitteellista ja asiakkaan tarpeista lähtevää. Lähtökohtana ovat perheen omat voimavarat ja niiden vahvistaminen perheen omassa ympäristössä. Tavoitteena on tukea, neuvoa ja ohjata vanhempia arjen hallinnassa ja lapsen kehityksellisten tarpeiden huomioimisessa sekä antaa konkreettista apua perheen arjessa selviytymiseen. 

Työskentelyotteemme on motivoiva ja kannustava, tulevaisuuteen suuntaava, unohtamatta kuitenkaan tilanteen vaatimaa realistisuutta. Tarjoamme myönteistä ja aitoa kohtaamista yhdessä tekemisen ja keskustelun merkeissä. Perheen omassa toimintaympäristössä toimimisen lisäksi pystymme tarjoamaan harrastuksia, elämyksiä ja erilaisia retkiä. 
 

Jälkihuolto

Nuoren itsenäistymiseen tarjotaan myös räätälöityjä jälkihuoltopalveluja, joilla on suuri merkitys myös nuorelle itselleen. 
 

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Tarjoamme koulutettua, turvallista aikuista tukihenkilöksi lapsille ja nuorille. Työskentely on suunnitelmallista, tavoitteellista ja asiakkaan tarpeista lähtevää. Ammatillinen tukihenkilö on osaltaan myös perheen tukena. Ammatillinen tukihenkilötoiminta voi olla osa perhetyötä, jolloin tukihenkilö keskittyy työskentelemään lapsen tai nuoren kanssa ja perhetyöntekijä perheen kanssa. 

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on ennaltaehkäisevää, osallistavaa, lapsen tai nuoren voimavaroista lähtevää ja voimavaroja lisäävää toimintaa. Sisältöinä voivat olla esimerkiksi yhdessä harrastaminen, koulunkäynnin tai itsenäistymisen tukeminen, itsetunnon ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen, itsestä huolehtiminen sekä kaikki elämässä vastaan tulevat asiat, joihin aikuisen tuki ja aika on tarpeen. Tarjoamme myönteistä, innostavaa ja aitoa kohtaamista keskustelun, yhdessä tekemisen, harrastusten ja elämysten merkeissä, voimaantumista oman elämän toimijana turvallisen aikuisen auttaessa.