• Toiminta-ajatus

    Toiminta-ajatus

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Jos sille tulevaisuudelle ensin luodaan ja suodaan mahdollisuus. 

Suorannan Pienryhmäkodin arvopohja on rakennettu matalan laitosstatuksen mallin mukaiseksi, helposti lähestyttäväksi, kodinomaiseksi ja lämminhenkiseksi paikaksi nuorelle kasvaa turvallisessa, kannustavassa ja arvostavassa kasvuympäristössä. 

Näemme tärkeinä asioina nuoren kannustavan ja arvostavan näkemisen, nuoren osallistavan ohjaamisen hänen elämäänsä vaikuttavissa asioissa, tasa-arvoisen kohtaamisen ja elämänkatsomuksen avartamisen elementit. 

Arjessa nuoren kasvatukselliset tavoitteet näyttäytyvät monipuolisesti yhdessäolon, vuorovaikutuksen ja toiminnan kentällä. Nuorelle pyritään tarjoamaan päivittäin paljon kohtaamisen mahdollisuuksia turvallisen aikuisen kanssa, mutta yhtälailla pyritään ohjaamaan nuorta löytämään paikkansa omassa ikätasoisessa ryhmässä. Yhteisvastuullinen huolenpito lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta näyttäytyy päivittäin tehtävänä yhteistyönä nuoren verkoston kanssa. 

Nuori nähdään omassa yksilöllisessä elämäntilanteessaan luottamuksen arvoisena ja ainutlaatuisena ihmisenä. Häntä pyritään alusta alkaen ohjaamaan ja tukemaan hänen yksilöllisistä tarpeistaan käsin. Nuorta ei nähdä ongelmien ympäröimänä vaan pikemminkin ihmisenä, jolla on itsessään avaimet toivottuihin muutoksiin. Hänen voimavaransa täytyy vain kaivaa esille ja saada käyttöön. 

Suorannan Pienryhmäkoti on perustettu vuonna 2007.

Tutustu Joensuun ja Kontiolahden alueen palveluihin.